مطقییر                  

لخت میمانم




2008/08/28

 
...

یادت هست گفته بودم
دوست دارم یک شب با تو بخوابم
آن یک شب گذشت

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8