مطقییر                  

لخت میمانم
2008/08/03

 
Let's Face It

یک وقت هست که میخوان مشکلات حل بشه و براش کار می‌کنن
یک وقت هست که نمیخوان مشکلات حل بشه و براش سرکار میذارن

ببین،
این دوتا شد
اینجا بی‌شک دومی صدق میکنه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8