مطقییر                  

لخت میمانم
2008/09/09

 
...

پیشنهاد می‌کنم، صدایی خوب را به روی و تنی خواستنی ترجیح دهید
چون می‌دانید که باید از لای خطوط تلفن با هم آشنا شوید

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8