مطقییر                  

لخت میمانم
2008/09/13

 
...

نمی‌خواهیم بپذیریم
ازدواج در اکثر موارد
ترجیح محدودیت به آزادی ست
حتی در بهترین حالت

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8