مطقییر                  

لخت میمانم
2008/09/28

 
...

دلم می‌خواد برم
دلم می‌خواد از آدمای یه جای دیگه‌ی دنیا خسته بشم
دیگه بسه هر چی از ایجا و اینجایی‌ها خسته شدم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8