مطقییر                  

لخت میمانم
2008/10/11

 
...

نمی دانم هنوز هم اگر شهر قصه را گوش کنم
به آن موش خاکستری کثیف و زشت، حسادت می‌کنم؟
بعد از سه سال خاطر خواهیِ، خاله سوسکه حتماً حق من بود.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8