مطقییر                  

لخت میمانم
2008/12/18

 
...

دیگه وقتی رفت چه فرق میکنه
کسی به جای تو هست یا نیست
چه فرقی داره بچه ای هم داره یا نداره
تفاوتش برای تو در حد رنگ لباس عابرهای یک پیاده رو شلوغه
نگاهشون که میکنی ممکنه هر کدوم از اونا باشه، هر کدوم، ...م

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8