مطقییر                  

لخت میمانم
2008/12/25

 
...

اگر میمانی، از ماندنت لذت ببر
اگر رفتی، ناگفته میدانم که لذتی نمی‌بردی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8