مطقییر                  

لخت میمانم
2009/01/05

 
...

فقط در اوایل رابطه دیده می‌شود
« اعتماد، بدون شناخت »

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8