مطقییر                  

لخت میمانم
2009/01/13

 
...

دیگه دیر وقته بیا بریم بخوابیم
فکرایی که با هم کردیم را خواب ببینیم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8