مطقییر                  

لخت میمانم
2009/01/20

 
...

نفسم تنگ شده
باز هوایت را کردم،
پس کی پیدا میشوی؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8