مطقییر                  

لخت میمانم
2009/02/22

 
خود فروشی

خودم را میفروشم، با پنج هزار شروع می‌کنیم؛
اولین پیشنهاد لطفاً؟


پ.ن۱: لطفاً قضاوت نکنید.
پ.ن۲: سئوال نپرسید.
پ.ن۳: در صورت تمایل، پیشنهاد خود را ثبت کنید.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8