مطقییر                  

لخت میمانم
2009/03/15

 
...

زندگی را هنر است بازی کردن؛
و هنر بازی را بازیگری باید.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8