مطقییر                  

لخت میمانم
2009/03/19

 
...

می‌دانستی آن شب که با عجله رفتی،
شیشه ی اشکت را دم مشکت جا گذاشتی؟
صدایت کردم باز نگشتی، ترسیدی باز در نگاهم بمانی!
من فقط می خواستم مشکت را پس بدهم؛ البته، حالا که دیگر نیستی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8