مطقییر                  

لخت میمانم
2009/03/24

 
...

تنها جایی که کسی بخاطر سینه هات طرفت نمی یاد
تنها جایی که من اونجا خیلی هات به نظر میرسم
آره گی کلاب

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8