مطقییر                  

لخت میمانم
2009/06/06

 
...

شبِ به یاد ماندنی شد
پر از تزویر و دروغ
ازش متنفرم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8