مطقییر                  

لخت میمانم
2009/06/17

 
...

حالا که صداش میکنم دیگه احساس خاصی ندارم
مرسی روزگار

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8