مطقییر                  

لخت میمانم
2009/06/21

 
...

یه چیزی بگم ...
خیلی دوست دارم خفت کنم
یه روز این کارو میکنم، فقط برای نجات خودت.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8