مطقییر                  

لخت میمانم
2009/06/29

 
...

آهای آهای آهای خانوم خوشگله
اونی که زیر پا گذاشتی دله

«از امتیازات زندگی من»

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8