مطقییر                  

لخت میمانم
2009/07/02

 
...

اون رو میشناسی؟
افسره و غمگینه،
ناامیدتر از اونی که فکر کنی
چند بار سعی کرده خودکشی کنه
فکر نکنم بیچاره تر از این بشناسی
بیا، بیا بریم جلو بهت معرفیش کنم
ایشان محصول صد در صدیه دست روزگار هستن
جناب زندگی؛
خوش وقتم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8