مطقییر                  

لخت میمانم
2009/07/05

 
...

نمی‌دانم که این فضایی ها می‌خواهند از آن بالا بیایند پایین پاره‌مان کنند.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8