مطقییر                  

لخت میمانم
2009/07/25

 
...

یک بار قبل از حاجت دستهایش را میشست
یک بار بعد از حاجت دستهایش را میشست
همه مسخره اش کردن
همه از آنفلانزای خوکی مردند
او زنده ماند، او کار خودش را میکرد.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8