مطقییر                  

لخت میمانم
2009/08/11

 
...

چرا انقدر مثل کوچولو ها فکر می‌کنی!
انگار چشم روی واقعیت زندگی بسته ای
باور کن هیچ خبری نیست، همین است که هست.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8