مطقییر                  

لخت میمانم
2009/08/13

 
...

نفسم تنگ شده بود
نفهمیدم که از عشقت بود یا از فشاری که به سینه ام می دادی
البته فرقی هم نمی کند، مهم این است که من از این حس لذت می بردم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8