مطقییر                  

لخت میمانم
2009/08/30

 
...

می گفت پوستش رنگ و مزه‌ي شکلات داشت
و تعریف های دیگر...

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8