مطقییر                  

لخت میمانم
2009/09/18

 
...

نترس بی شعور اون مرده
- ولی داره راه میره
خب بکشش

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8