مطقییر                  

لخت میمانم
2009/09/21

 
...

میدونی درستش اینه وقت که یکی باهات حرف میزنه
مواظب باشی نظرت در تصمیم گیریش دخالتی نداشته باشه
چون واقعیت اینه که اون داره حرف میزنه که خودش رو بهتر بشناسه
داره دست و پا میزنه که جواب خودش رو از درونش بکشه بیرون،
نظرت رو نگه دار برای خودت و بذار اون به جوابش برسه
جوابی که، فقط برای اون کار میکنه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8