مطقییر                  

لخت میمانم
2009/10/07

 
جک قول گش

زنه تو صف نونوایی وایساده بود، یه دفه گوزید
همه برگشتن نگاش کردن
گفت: والا، با این نوناشون

اینو تو گفتی بابا، حقش محفوظه. میگم ملت نصفشم به تو بخندن

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8