مطقییر                  

لخت میمانم
2009/10/10

 
...

انگار وظیفه‌ی ماست که زندگی کنیم
...والا

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8