مطقییر                  

لخت میمانم
2009/11/09

 
...

عاشق شدن
فارغ شدن
روند بی‌پایان زندگیست

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8