مطقییر                  

لخت میمانم
2009/11/11

 
...

حالا خوب میدانم
به آن طرف دریاها هم می‌توان عاشق شد
و در این سوی آبها می‌توان عاشق ماند

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8