مطقییر                  

لخت میمانم
2010/06/12

 
...

میدانی حواست به من نیست
بر قایق افکارت سواری و بر دریای آینده شناور
حواست نیست نازنین، از ساحل عشق من دور می شوی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8