مطقییر                  

لخت میمانم
2010/06/27

 
...

گنجشکه به فیله گفت
جوووووون دردت اومد؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8