مطقییر                  

لخت میمانم
2010/06/30

 
...

عاشق بودن سخت و درد آوره
معشوق بودن راحت و کسل کننده
شاید برای همینه این دو تا کنار هم کامل میشن
به هر حال که عطای عشق را به لقایش بخشیدم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8