مطقییر                  

لخت میمانم
2010/07/14

 
...

فقط عشق برای زندگی کافی نیست
ولی بدون اون زندگی ممکن نیست

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8