مطقییر                  

لخت میمانم
2010/07/19

 
...

شاید هم از قدرت جوانیش می‌ترسم
او راحت بلند می‌شود
ولی من به سختی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8