مطقییر                  

لخت میمانم
2010/07/21

 
...

چون به جان آیم در غربت خاک
بال جادویی شعر
بال رویایی عشق
میرساند به افلاک مرا

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8