مطقییر                  

لخت میمانم
2010/07/28

 
آدمها کی در زندگی ما مهم میشن؟ من فکر میکنم وقتی که دارن سعی میکنن ما رو بشناسن و اگر ما این فرصت رو بهشون بدیم.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8