مطقییر                  

لخت میمانم
2010/08/08

 
...

رفتار درست نیازی به شرایط درست نداره
کسی قابل اعتماده که رفتارش در هر شرایطی درست باشه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8