مطقییر                  

لخت میمانم
2010/08/08

 
...

من تمام احساس و شعور و انسانیتم رو گذاشتم برای شوهر آیندم
« مرسی از لطفت »

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8